Dịch vụ Viettel

DANH SÁCH GÓI HOT NHẤT

ST70K
70.000đ
 • Data: 15Gb tốc độ cao
 • Giá: 70.000 đ
 • HS,SV: 70.000đ
 • Free data: Tick Tok
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Sử dụng 500Mb/1 ngày)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Đăng ký qua SMS

Chi tiết
ST90K
90.000đ
 • Data: 30Gb tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Sim Hssv: 70.000đ
 • Free: Free data TikTok
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 1GB/1 ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
ST120K
120.000đ
 • Data: 90Gb (3Gb/ 1 ngày)
 • Giá: 150.000 đ
 • Free 25Gb dữ liệu trên LifeBox
 • Free Data xem phim Viettel TV
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 2GB/1 ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
ST150K
150.000đ
 • Data: 90Gb (3Gb/ 1 ngày)
 • Giá: 150.000 đ
 • Free 25Gb dữ liệu trên LifeBox
 • Free Data xem phim Viettel TV
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 3GB/1 ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
V200C
200.000đ
 • Data: 120Gb (4Gb/ ngày)
 • Giá: 200.000 đ
 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 100 phút
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 4Gb/ ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước trong danh sách

Chi tiết
V150C
150.000đ
 • Data: 90Gb (3Gb/ ngày)
 • Giá: 150.000 đ
 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 50 phút
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 3Gb/ ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước trong danh sách

Chi tiết
V120C
120.000đ
 • Data: 60Gb (2Gb/ ngày)
 • Giá: 120.000 đ
 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 50 phút
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 2Gb/ ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước trong danh sách

Chi tiết
V90C
90.000đ
 • Data: 30Gb (1Gb/ ngày)
 • Giá: 90.000 đ
 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 20 phút
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 1Gb/ ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao trả trước trong danh sách

Chi tiết

GÓI CƯỚC 4G VIETTEL THEO THÁNG

ST70K
70.000đ
 • Data: 15Gb tốc độ cao
 • Giá: 70.000 đ
 • HS,SV: 70.000đ
 • Free data: Tick Tok
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Sử dụng 500Mb/1 ngày)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
ST90K
70.000đ
 • Data: 30Gb tốc độ cao
 • Giá: 90.000 đ
 • Sim Hssv: 70.000đ
 • Free: Free data TikTok
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 1GB/1 ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
ST120K
70.000đ
 • Data: 90Gb (3Gb/ 1 ngày)
 • Giá: 150.000 đ
 • Free 25Gb dữ liệu trên LifeBox
 • Free Data xem phim Viettel TV
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 3GB/1 ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
ST150K
70.000đ
 • Data: 90Gb (3Gb/ 1 ngày)
 • Giá: 150.000 đ
 • Free 25Gb dữ liệu trên LifeBox
 • Free Data xem phim Viettel TV
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 3GB/1 ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
V200C
70.000đ
 • Data: 120Gb (4Gb/ ngày)
 • Giá: 200.000 đ
 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 100 phút
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 4Gb/ ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
V150C
70.000đ
 • Data: 90Gb (3Gb/ ngày)
 • Giá: 150.000 đ
 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 50 phút
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 3Gb/ ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
V120C
70.000đ
 • Data: 60Gb (2Gb/ ngày)
 • Giá: 120.000 đ
 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 50 phút
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (Hết 2Gb/ ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết
V90C
70.000đ
 • Data: 30Gb (1Gb/ ngày)
 • Giá: 90.000 đ
 • Gọi nội mạng: <20 phút
 • Gọi ngoại mạng: 20 phút
 • Thời hạn: 30 ngày
 • (1Gb/ ngày dừng truy cập)
Áp dụng cho tất cả thuê bao

Chi tiết